Akio Kageshima

Neutral Errante Místico - Lv. 35

At 4 | Da 2 | Df 8 | Ar 0 | PV: 10 | Re 10 | Mo 20/30 | PA 2/4

oo - Descarga de Alma (Magia, Ataque a Distancia)
Ataque a Distancia (40 Cm / 16 C.). +1 Ataque / +3 Daño.

oooo - Tormenta de Almas (Magia, Ataque a Distancia)
Ataque a Distancia (40 Cm / 16 C.) +2 Ataque / +8 Daño.

oo - Escudo Mágico (Magia, Defensa, Reactiva)
Esquiva Especial; +5 Defensa.